Ζαχαρίας Πορταλάκης - Χρηματηστηριακή Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που ανακοινώνει η «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ» μέσω του δικτυακού της τόπου (website) συμφωνούν με τους παρακάτω όρους:

Χρήση του website
Tα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στην «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ» ή σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία διατηρεί έννομη σχέση. Ρητώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο, αντιγραφή τους σε έντυπο μέσο, σύνδεση όλου ή μέρους του υλικού χωρίς την συγκατάθεση της εταιρείας.