Ζαχαρίας Πορταλάκης - Χρηματηστηριακή Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε:

Οι παραπάνω επιλογές προσφέρουν ευελιξία στον επενδυτή μεγιστοποιώντας την ασφάλεια των επενδύσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, λόγω χαμηλότερης ανάληψης κινδύνου και βέβαια χαμηλότερης απόδοσης σε μακροπρόθεσμες κυρίως επενδύσεις.