Ζαχαρίας Πορταλάκης - Χρηματηστηριακή Α.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

«ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
Η εταιρεία έχει εξουσιοδοτημένα άτομα για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις μετοχές του ΧΑΑ οι οποίες όμως παρέχονται μόνο εφ’ όσον ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και τηρώντας όλες τους κανόνες ασφαλείας σχετικά με την πληροφόρηση αυτή.

Εξετάζοντας το προφίλ του επενδυτή δημιουργείται η ανάγκη διαφοροποίησης των επενδύσεων. Προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια της κάθε επένδυσης και η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, υπενθυμίζοντας πάντα ότι ο κάθε επενδυτής πρέπει να διαθέτει ρευστότητα σε μεγάλο βαθμό.